Ambrac is een dienstverlenend IT-bedrijf, dat is begonnen in 1988. Vanaf de start ligt de focus op het digitaliseren van uitgeefprocessen op een projectmatige basis. Vanaf manuscript tot publicatie in elektronisch formaat of nog op papier, wordt het complete proces van de informatieverwerking ondersteund.

Ambrac heeft bewezen duurzame oplossingen te bouwen. De meeste klantrelaties bestaan al vele jaren.

Onder onze klanten vallen toeleveranciers van informatie, zoals uitgevers, maar ook de overheid waar het verstrekken van publieke informatie richting burger van groot belang is. Daarnaast ondersteunen we ook bedrijven waarbij informatie essentieel is voor hun interne bedrijfsprocessen, zoals opleidingen of productinformatie.

Ambrac biedt pragmatische automatiseringsoplossingen. Veelal maatwerk, maar waar mogelijk gecombineerd met de best passende producten, open source of commercieel.